PN-EN ISO 14744-3:2002 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Spawanie -- Kontrola odbiorcza urządzeń do spawania wiązką elektronów -- Część 3: Pomiar charakterystyk prądu wiązki

Zakres

Określono pomiar natężenia prądu wiązki w urządzeniach do spawania wiązką elektronów, mierzonego podczas kontroli odbiorczej. Podano podstawowe informacje dotyczące procedur i aparatury stosowanej do wykonywania pomiarów. Podano definicję prądu wiązki

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14744-3:2002 - wersja polska
Tytuł Spawanie -- Kontrola odbiorcza urządzeń do spawania wiązką elektronów -- Część 3: Pomiar charakterystyk prądu wiązki
Data publikacji 10-10-2002
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 14744-3:2000 [IDT], ISO 14744-3:2000 [IDT]
ICS 25.160.30