PN-EN ISO 14414:2015-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14414:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Ocena energetyczna układu pompowego

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej ustalono wymagania dotyczące przeprowadzania i przedstawiania wyników oceny układów pompowych (dalej przywoływanej jako „ocena”), obejmującej cały układ pompowy od doprowadzeń energii, do pracy wykonanej jako wynik tych doprowadzeń.
Celem oceny energetycznej układu pompowego jest określenie bieżącego zużycia energii przez istniejący układ oraz ustalenie dróg poprawy sprawności układu.
Na wymagania te składają się:
— organizowanie i przeprowadzanie oceny
— analiza danych z oceny, i
— raportowanie i dokumentowanie wyników oceny.
Niniejsza Norma Międzynarodowa jest przeznaczona do stosowania w układach pompowych otwartych i zamkniętych stosowanych zwykle w obiektach przemysłowych, centrach biurowych, obiektach handlowych i komunalnych, gdy jest to wymagane.
Niniejsza Norma Międzynarodowa koncentruje się na ocenie układów pompowych z napędami elektrycznymi, dominującymi w większości obiektów przemysłowych lecz może być stosowana w przypadku innych typów napędów, takich jak turbiny parowe, silniki spalinowe i napędy przez przekładnie pasowe.
Niniejsza Norma Międzynarodowa:
a) nie podaje jak projektować układ pompowy,
b) nie podaje szczegółowych kwalifikacji i umiejętności wymaganych od osoby stosującej Normę Międzynarodową, chociaż dostarcza zasobu wiedzy w Załączniku C,
c) nie porusza tematu szkoleń lub certyfikacji osób,
d) nie podaje jak wdrażać zalecenia wynikające z oceny ale zawiera wymagania dotyczące planu dokonania wdrożenia,
e) nie określa jak mierzyć i uwierzytelniać oszczędności energii wynikające z wdrożenia zaleceń na podstawie oceny,
f) nie określa jak wzorcować sprzęt pomiarowy używany podczas oceny,
g) nie określa jak oszacować koszty wdrożenia lub przeprowadzić analizę finansową zaleceń, które powstały podczas oceny,
h) nie podaje konkretnych kroków wymaganych dla bezpiecznej pracy sprzętu w trakcie oceny. Personel zakładu odpowiedzialny za normalną pracę sprzętu odpowiada za zapewnienie jego bezpiecznej pracy podczas fazy zbierania danych do oceny,
i) nie porusza zagadnień własności intelektualnej, bezpieczeństwa, poufności i zabezpieczeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14414:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Ocena energetyczna układu pompowego
Data publikacji 10-06-2015
Data wycofania 26-03-2019
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 47, Pomp i Turbin Wodnych
Wprowadza EN ISO 14414:2015 [IDT], ISO/ASME 14414:2015 [IDT]
ICS 23.080
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14414:2019-03 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 14414:2015-06/A1:2016-05E