PN-EN ISO 13734:2014-04 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Gaz ziemny -- Organiczne związki stosowane jako środki nawaniające -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania i metody badań organicznych związków, zwanych dalej środkami nawaniającymi, odpowiednich do nawaniania gazu ziemnego i substytutów gazu ziemnego, przeznaczonych do powszechnego użytku.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13734:2014-04 - wersja polska
Tytuł Gaz ziemny -- Organiczne związki stosowane jako środki nawaniające -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 14-06-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza EN ISO 13734:2013 [IDT], ISO 13734:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13734:2002 - wersja polska
ICS 75.060