PN-EN ISO 13088:2013-04 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Butle do gazów -- Wiązki butli do acetylenu -- Warunki i kontrola napełniania

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono minimalne wymagania dotyczące warunków napełniania i kontroli napełniania wiązek butli do acetylenu. Norma dotyczy zarówno wiązek, które są napełniane po zestawieniu butli w wiązkę, jak i wiązek, których butle są napełnione wcześniej i zestawione w wiązkę po napełnieniu. Norma nie dotyczy wiązek składających się z butli do acetylenu bez rozpuszczalnika.
Niniejszej Normy Międzynarodowej nie stosuje się do pojedynczych butli do acetylenu, które nie są przeznaczone do zestawiania w wiązki (patrz ISO 11372)

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13088:2013-04 - wersja angielska
Tytuł Butle do gazów -- Wiązki butli do acetylenu -- Warunki i kontrola napełniania
Data publikacji 30-04-2013
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN ISO 13088:2012 [IDT], ISO 13088:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12755:2002 - wersja angielska
ICS 23.020.35
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 13088:2013-04/A1:2021-02E