PN-EN ISO 12944-9:2018-03 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 9: Ochronne systemy malarskie i laboratoryjne metody badań właściwości dla konstrukcji eksploatowanych na pełnym morzu i podobnych konstrukcji

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono wymagania dotyczące właściwości ochronnych systemów malarskich na konstrukcje eksploatowane na pełnym morzu i podobne konstrukcje (tj. te narażone na atmosferę morską, jak również te zanurzone w wodzie słonej lub słonawej). Takie konstrukcje są narażone na środowiska o kategorii korozyjności CX (na pełnym morzu) i kategorię zanurzenia Im4 według ISO 12944-2.
W niniejszej części ISO 12944 opisano systemy malarskie o długim okresie trwałości według ISO 12944-1.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do konstrukcji wykonanych ze stali węglowej i nie dotyczy powierzchni Cd/Bi Cr i Zn/Bi Cr. Nie ma on zastosowania do powierzchni pod izolacją lub betonu.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do systemów malarskich przeznaczonych do temperatury użytkowania w zakresie od −20 ºC do +80 ºC, a badania właściwości mają na celu sprawdzenie przydatności systemów malarskich do tego zakresu temperatury.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do systemów malarskich do użytkowania w zanurzeniu (Im4), przeznaczonych do temperatury otoczenia aż do maksymalnie 50 ºC.
W niniejszym dokumencie ustalono:
— metody badań stosowane do oznaczania składu oddzielnych składników ochronnego systemu malarskiego;
— laboratoryjne metody badań właściwości w celu oceny prawdopodobnej trwałości ochronnego systemu malarskiego;
— kryteria stosowane do oceny wyników badań właściwości.
W niniejszym dokumencie zawarto wymagania dotyczące nowej konstrukcji i wszystkich niezbędnych napraw przed rozpoczęciem prac. Można go również stosować w odniesieniu do renowacji, jeśli wykonuje się renowację całkowitą i jeśli metodą obróbki strumieniowo-ściernej całkowicie odsłania się leżące pod powłoką podłoże metalowe.
Nie dotyczy on zazwyczaj renowacji, jeśli w celu przygotowania powierzchni stosuje się zwykle inne metody niż obróbkę strumieniowo-ścierną.
Niniejszy dokument dotyczy konstrukcji wykonanych ze stali węglowej o grubości nie mniejszej niż 3 mm, zaprojektowanych z zastosowaniem zatwierdzonego obliczania wytrzymałości.
Niniejszy dokument nie dotyczy:
— konstrukcji zbudowanych ze stali nierdzewnej, jak również zbudowanych z miedzi, tytanu lub aluminium, lub ich stopów;
— kabli stalowych;
— konstrukcji zakopanych;
— rurociągów;
— wnętrz zbiorników magazynowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12944-9:2018-03 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 9: Ochronne systemy malarskie i laboratoryjne metody badań właściwości dla konstrukcji eksploatowanych na pełnym morzu i podobnych konstrukcji
Data publikacji 20-11-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 12944-9:2018 [IDT], ISO 12944-9:2018 [IDT]
ICS 75.180.10, 87.020, 91.080.13