PN-EN ISO 12944-7:2018-01 - wersja niemiecka

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy wykonywania i nadzoru prac malarskich na konstrukcjach stalowych w warunkach warsztatowych lub na miejscu montażu.
Niniejszy dokument nie dotyczy:
— przygotowania powierzchni przeznaczonych do malowania (patrz ISO 12944-4) i nadzoru nad tego typu pracami;
— nakładania powłok metalowych;
— metod obróbki wstępnej, takiej jak fosforanowanie i chromianowanie, oraz metod nakładania farb, takich jak zanurzenie, nakładanie farb proszkowych lub ciągłe pokrywanie blach w zwoju.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 12944-7:2018-01 - wersja niemiecka
Tytuł Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich
Data publikacji 17-05-2019
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 12944-7:2017 [IDT], ISO 12944-7:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12944-7:2001 - wersja polska
ICS 87.020, 91.080.13