PN-EN ISO 12312-1:2014-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12312-1:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Ochrona oczu i twarzy -- Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu -- Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

Zakres

Niniejsza część ISO 12312 ma zastosowanie do wszelkich bezogniskowych (niekorekcyjnych) okularów przeciwsłonecznych oraz nakładek na tego typu okulary, które są przeznaczone do zastosowań ogólnych, w tym do stosowania na drogach i podczas kierowania pojazdami, dla zapewnienia ochrony przed promieniowaniem słonecznym. Informacje na temat zastosowania filtrów przeciwsłonecznych zostały podane w Załączniku A. Wymagania dotyczące filtrów niezamontowanych, używanych jako zamienne lub alternatywne, zostały podane w Załączniku B. Niniejsza część ISO 12312 nie ma zastosowania do:
a) ochron oczu zabezpieczających przed promieniowaniem emitowanym ze sztucznych źródeł światła, takich jakie są stosowane w solariach;
b) ochron oczu przeznaczonych do określonych dyscyplin sportowych (np. gogli narciarskich lub innych typów ochron oczu);
c) okularów przeciwsłonecznych wykonywanych na receptę, osłabiających działanie promieniowania słonecznego;
d) wyrobów przeznaczonych do bezpośredniej obserwacji Słońca, np. do oglądania częściowego lub obrączkowego zaćmienia Słońca.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12312-1:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Ochrona oczu i twarzy -- Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu -- Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych
Data publikacji 03-02-2014
Data wycofania 30-12-2022
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN ISO 12312-1:2013 [IDT], ISO 12312-1:2013 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 1836+A1:2009 - wersja polska
ICS 11.040.70
Zastąpiona przez PN-EN ISO 12312-1:2022-12 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 12312-1:2014-02/A1:2016-01E