PN-EN ISO 11904-2:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Akustyka -- Wyznaczanie imisji dźwięku od źródeł umieszczonych bezpośrednio przy uchu -- Część 2: Technika z zastosowaniem manekina akustycznego

Zakres

Niniejszy dokument określa zakres podstawowych metod pomiarowych imisji dźwięku od źródeł położonych bezpośrednio przy uchu. Pomiary te prowadzono z zastosowaniem manekina akustycznego, wyposażonego w sprzęgacze akustyczne z mikrofonem pomiarowym symulujące właściwości ucha. Zmierzone wielkości są następnie przeliczane na odpowiadające im wielkości odnoszące się do pola swobodnego lub rozproszonego. Wyniki podano jako równoważne ciągłe poziomy ciśnienia akustycznego A zależne od pola swobodnego lub pola dyfuzyjnego. Niniejszą technikę oznaczono jako technikę z użyciem manekina. Niniejszy dokument ma zastosowanie do pomiarów ekspozycji na dźwięk pochodzący od źródeł położonych przy uchu, na przykład takich, jak słuchawki lub ochronniki słuchu z urządzeniami komunikacyjnymi, stosowane przy badaniu sprzętu lub w miejscu pracy. Niniejszy dokument ma zastosowanie w zakresie częstotliwości od 20 Hz do 10 kHz. W przypadku częstotliwości powyżej 10 kHz można zastosować ISO 11904-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11904-2:2021-08 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Wyznaczanie imisji dźwięku od źródeł umieszczonych bezpośrednio przy uchu -- Część 2: Technika z zastosowaniem manekina akustycznego
Data publikacji 18-08-2021
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 11904-2:2021 [IDT], ISO 11904-2:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11904-2:2009 - wersja polska
ICS 17.140.01