PN-EN ISO 11904-2:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11904-2:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Akustyka -- Wyznaczanie imisji dźwięku od źródeł umieszczonych bezpośrednio przy uchu -- Część 2: Technika z zastosowaniem manekina akustycznego

Zakres

Określono zakres podstawowych metod pomiarowych imisji dźwięku od źródeł położonych bezpośrednio przy uchu. Pomiary te prowadzone są z zastosowaniem manekina akustycznego, wyposażonego w sprzęgacze akustyczne z mikrofonem pomiarowym symulujące właściwości ucha. Zmierzone wielkości są następnie przeliczane na odpowiadające im wielkości odnoszące się do pola swobodnego lub rozproszonego. Norma ma zastosowanie do pomiarów ekspozycji na dźwięk pochodzący od źródeł położonych przy uchu, na przykład takich, jak słuchawki lub ochronniki słuchu z urządzeniami komunikacyjnymi, stosowane przy badaniu sprzętu lub w miejscu pracy

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11904-2:2009 - wersja polska
Tytuł Akustyka -- Wyznaczanie imisji dźwięku od źródeł umieszczonych bezpośrednio przy uchu -- Część 2: Technika z zastosowaniem manekina akustycznego
Data publikacji 28-04-2009
Data wycofania 18-08-2021
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 11904-2:2004 [IDT], ISO 11904-2:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11904-2:2005 - wersja angielska
ICS 17.140.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11904-2:2021-08 - wersja angielska