PN-EN ISO 11295:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowane przy rehabilitacji technicznej rurociągów -- Klasyfikacja i przegląd działań strategicznych, taktycznych i operacyjnych

Zakres

W niniejszym dokumencie podano etapy ogólne procesu rehabilitacji technicznej rurociągów z uwzględnieniem:

—  informacji o działaniach strategicznych i taktycznych:
a) badania i oceny stanu istniejącego rurociągu;
b) zaplanowania rehabilitacji technicznej rurociągu.
—  informacji o działaniach operacyjnych i dotyczących ich wymaganiach:
c) specyfikacji projektu;
d) zastosowanych technik wykonania;
e) dokumentacji projektu i technologii wykonania.

Podano definicje i klasyfikację rodzin renowacji i technik wymian bezwykopowych oraz opisano ich odpowiednie właściwości. Obszary zastosowań obejmują podziemne sieci kanalizacyjne oraz podziemne sieci dostarczające wodę i gaz.

Zakres niniejszego dokumentu nie obejmuje następujących aspektów:

—  nowych konstrukcji zakładanych jako rozbudowa istniejących sieci;
—  metod obliczeniowych wyznaczania, dla wszystkich praktycznie wykonalnych technik, właściwości materiału wykładziny lub wymienianej rury niezbędnych do zapewnienia pożądanych właściwości użytkowych rehabilitowanego technicznie rurociągu;
—  technik dostarczających niestrukturalne wykładziny rur ciśnieniowych;
—  technik napraw miejscowych.

Odpowiedzialnością projektanta jest wybór i zaprojektowanie renowacji lub bezwykopowego systemu wymiany rurociągu.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11295:2022-07 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowane przy rehabilitacji technicznej rurociągów -- Klasyfikacja i przegląd działań strategicznych, taktycznych i operacyjnych
Data publikacji 26-07-2022
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 11295:2022 [IDT], ISO 11295:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11295:2018-02 - wersja angielska
ICS 23.040.01