PN-EN ISO 11295:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowane przy rehabilitacji technicznej rurociągów -- Klasyfikacja i przegląd działań strategicznych, taktycznych i operacyjnych

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano etapy całego procesu rehabilitacji technicznej rurociągu, obejmujące:
- informacje na temat działań strategicznych i taktycznych,
a) badanie i ocenę stanu istniejącego rurociągu;
b) planowanie rehabilitacji technicznej rurociągów;
- informacje i wymagania i dotyczące działań operacyjnych:
c) specyfikację projektu
d) stosowanie technik;
e) dokumentację procesu projektowania i składania wniosków.
Podano definicje i klasyfikacje rodzin technik renowacji i bezwykopowej wymiany oraz opisano ich odpowiednie cechy. Objęte nimi obszary zastosowania dotyczą podziemnych sieci kanalizacji oraz podziemnych sieci wodociągowych i gazowych.
Następujące zagadnienia nie są objęte zakresem niniejszego dokumentu:
- nowa konstrukcja jako rozszerzenie sieci;
- metody obliczeniowe, dla każdej możliwej do zastosowania techniki, w celu określenia właściwości materiału wykładziny lub rury zastępczej, niezbędne do zapewnienia pożądanej oczekiwanej wydajności przewodu po rehabilitacji technicznej,
- techniki wykonania niestrukturalnych wykładzin w rurach ciśnieniowych;
- techniki naprawy miejscowej.
Obowiązkiem opracowującego jest wybór i zaprojektowanie renowacji lub bezwykopowej wymiany systemu przewodów rurowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11295:2022-07 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowane przy rehabilitacji technicznej rurociągów -- Klasyfikacja i przegląd działań strategicznych, taktycznych i operacyjnych
Data publikacji 26-07-2022
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 11295:2022 [IDT], ISO 11295:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11295:2018-02 - wersja angielska
ICS 23.040.01