PN-EN ISO 11114-6:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Butle do gazów -- Zgodność materiałów butli i zaworu z zawartym w butli gazem -- Część 6: Badanie zmian ciśnienia tlenu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące aparatury badawczej i procedury badawczej w celu jednolitego stosowania zmian ciśnienia tlenu do urządzeń badanych pod kątem odporności na zapłon w wyniku sprężania adiabatycznego oraz materiałów pod kątem kompatybilności z tlenem.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11114-6:2023-02 - wersja angielska
Tytuł Butle do gazów -- Zgodność materiałów butli i zaworu z zawartym w butli gazem -- Część 6: Badanie zmian ciśnienia tlenu
Data publikacji 16-02-2023
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN ISO 11114-6:2022 [IDT], ISO 11114-6:2022 [IDT]
ICS 23.020.35