PN-EN ISO 11114-1:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11114-1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Butle do gazów -- Zgodność materiału butli i zaworu z gazem zawartym w butli -- Część 1: Materiały metalowe

Zakres

Określono wytyczne w zakresie doboru i oceny zgodności materiałów metalowych butli do gazów oraz materiałów ich zaworów z gazową zawartością butli. Dane w zakresie zgodności dotyczą pojedynczych składników gazów. Norma dotyczy butli do gazów bez szwu i butli spawanych, stosowanych do przechowywania gazów sprężonych, skroplonych i rozpuszczonych. Podano definicje 3 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11114-1:2001 - wersja polska
Tytuł Butle do gazów -- Zgodność materiału butli i zaworu z gazem zawartym w butli -- Część 1: Materiały metalowe
Data publikacji 13-08-2001
Data wycofania 24-05-2012
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN ISO 11114-1:1997 [IDT], ISO 11114-1:1997 [IDT], EN ISO 11114-1:1997/AC:1998 [IDT]
ICS 23.060.40, 23.020.35
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11114-1:2012 - wersja angielska