PN-EN IEC 63009:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Ultradźwięki -- Systemy do fizjoterapii -- Wymagania dotyczące pola oraz metody pomiaru w zakresie częstotliwości od 20 kHz do 500 kHz

Zakres

Niniejszą normę międzynarodową stosuje się do aparatury ultradźwiękowej zaprojektowanej do fizjoterapii i zawierającej przetwornik ultradźwiękowy wytwarzający ultradźwięki w zakresie częstotliwości od 20 kHz do 500 kHz.


Niniejszy dokument jest związana jedynie z fizjoterapeutyczną aparaturą ultradźwiękową, w której w głowicy zabiegowej wykorzystuje się przetwornik jednopłaszczyznowy nieogniskujący okrągły, który wytwarza statyczne wiązki prostopadłe do ścianki głowicy zabiegowej.

W niniejszym dokumencie określono:

• metody pomiaru oraz opisu sygnału wyjściowego aparatury do fizjoterapii ultradźwiękowej w oparciu o referencyjne metody badań;

• parametry, które mają być określone przez wytwórców aparatury do fizjoterapii ultradźwiękowej;

• metody pomiaru i opisu sygnału wyjściowego aparatury do fizjoterapii ultradźwiękowej w oparciu o rutynowe metody badań;

• kryteria akceptacji dla cech sygnału wyjściowego aparatury do fizjoterapii ultradźwiękowej.

Zakres niniejszego dokumentu nie obejmuje wartości terapeutycznej oraz metod używania aparatury do fizjoterapii ultradźwiękowej.

Do aparatury wyłączonej z zakresu niniejszej normy należą między innymi:

• Aparatura, w której fale ultradźwiękowe przeznaczone są do niszczenia konglomeratów (na przykład kamieni w nerkach lub w pęcherzu) lub tkanki dowolnego rodzaju.

• Aparatura, w której narzędzie jest napędzane ultradźwiękami (na przykład skalpele chirurgiczne, fakoemulsyfikatory, skalery dentystyczne lub litotryptery intrakorporalne).

• Aparatura, w której fale ultradźwiękowe przeznaczone są do uwrażliwiania tkanki na dalsze zabiegi terapeutyczne (na przykład radioterapia lub chemioterapia).

• Aparatura, w której fale ultradźwiękowe przeznaczone są do leczenia tkanki rakowatej (tj. złośliwej) lub tkanki przedrakowej lub guzów łagodnych, taka jak Zogniskowane Ultradźwięki o Dużym Natężeniu (HIFU) lub Ultradźwięki Terapeutyczne o Dużym Natężeniu (HITU).

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 63009:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Ultradźwięki -- Systemy do fizjoterapii -- Wymagania dotyczące pola oraz metody pomiaru w zakresie częstotliwości od 20 kHz do 500 kHz
Data publikacji 27-01-2020
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN IEC 63009:2019 [IDT], IEC 63009:2019 [IDT]
ICS 11.040.60, 17.140.50