PN-EN IEC 62442-1:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 1: Urządzenia do świetlówek -- Metoda pomiaru do określania całkowitej mocy wejściowej obwodów urządzeń oraz sprawności tych urządzeń

Zakres

Niniejsza część IEC 62442 definiuje metodę pomiaru i obliczeń całkowitej mocy wejściowej obwodów urządzenie – lampa, pracujących ze skojarzoną z nimi świetlówką lub świetlówkami. Zdefiniowano również metodę obliczeń sprawności urządzenia do lamp. Niniejszy dokument dotyczy obwodów elektrycznych urządzenia do lamp składających się tylko z urządzenia i lampy lub lamp. Jest on przeznaczony do stosowania przy zasilaniu prądem stałym do 1 000 V i/lub przy zasilaniu prądem przemiennym do 1 000 V przy 50 Hz lub 60 Hz.

UWAGA Nie włączono wymagań dotyczących badań indywidualnych urządzeń do lamp w procesie produkcji

Niniejszy dokument określa metodę pomiaru całkowitej mocy wejściowej i metodę obliczeń sprawności urządzenia do lamp dotyczących wszystkich urządzeń do lamp i używanych do celów domowych I normalnych komercyjnych, pracujących z następującymi świetlówkami:

- lampy fluorescencyjne dwutrzonkowe (IEC 60081);
- świetlówki z pojedynczym zakończeniem (IEC 60901);
- inne lampy fluorescencyjne rtęciowe niskiego ciśnienia ogólnego zastosowania

Niniejszy dokument nie dotyczy:

- urządzeń do lamp tworzących integralną część lampy,
- sterowalnych urządzeń do lamp z cewką magnetyczną.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62442-1:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 1: Urządzenia do świetlówek -- Metoda pomiaru do określania całkowitej mocy wejściowej obwodów urządzeń oraz sprawności tych urządzeń
Data publikacji 14-11-2022
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN IEC 62442-1:2022 [IDT], IEC 62442-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN IEC 62442-1:2018-12 - wersja angielska
ICS 29.140.99