PN-EN IEC 62288:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Prezentacja informacji dotyczących nawigacji na pokładowych wyświetlaczach nawigacyjnych -- Wymagania ogólne, metody i wymagane wyniki badania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania ogólne, metody badania i wymagane wyniki badania dla prezentacji informacji dotyczących nawigacji na pokładowych wskaźnikach nawigacyjnych celem wsparcia rezolucji IMO MSC.191(79) zmienionej rezolucją MSC.466(101) w czerwcu 2019, i gdzie ma to zastosowanie MSC.302(87).
Niniejszy dokument wspiera również wytyczne zawarte w powiązanych Okólnikach IMO MSC.1/Circ.1609 odnoszącego się do normalizacji projektowania interfejsu dla urządzeń nawigacyjnych i SN.1/Circ.243 zmienionego w czerwcu 2019 dotyczącego prezentacji symboli, terminów i skrótów nawigacyjnych.
W niniejszym dokumencie określono również prezentację sprawozdań AIS i komunikatów charakterystycznych dla AIS zdefiniowanych do międzynarodowego stosowania w IMO SN.1/Circ.289 i przewidzianych do odbioru przez statek w celu wyświetlania na pokładzie.
UWAGA Wszystkie części tekstu niniejszej normy identyczne z tekstem zawartym w dokumencie IMO są wydrukowane kursywą. Powołanie na dokument jest umieszczone na początku akapitu. Adnotacja zawiera przedrostek powołujący dokument i przyrostek z numerem akapitu z tego dokumentu (przykładowo (MSC191/1); (SN243/1) itp.).

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62288:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Prezentacja informacji dotyczących nawigacji na pokładowych wyświetlaczach nawigacyjnych -- Wymagania ogólne, metody i wymagane wyniki badania
Data publikacji 21-09-2022
Liczba stron 196
Grupa cenowa XD
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN IEC 62288:2022 [IDT], IEC 62288:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62288:2015-02 - wersja angielska
ICS 47.020.70