PN-EN IEC 62271-209:2019-08/A1:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 209: Przyłącza kablowe do rozdzielnic z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe powyżej 52 kV -- Kable o izolacji olejowej, gazowej oraz wytłaczanej -- Głowice kablowe olejowe, gazowe i suche

Zakres

Niniejsza zmiana wprowadza następujące modyfikacje:
a) zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu plenarnym IEC w październiku 2019 r. w Szanghaju
(17C/Shanghai/Sec07) Podrozdział 6.103, Rysunek 1 i Rysunek 2 zostały zmodyfikowane;
b) CDV został zmodyfikowany zgodnie z ww. dokumentami oraz na podstawie decyzji podjętej na wirtualnym posiedzeniu plenarnym IEC w październiku 2021 r. (17C/823/RM).

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62271-209:2019-08/A1:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 209: Przyłącza kablowe do rozdzielnic z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe powyżej 52 kV -- Kable o izolacji olejowej, gazowej oraz wytłaczanej -- Głowice kablowe olejowe, gazowe i suche
Data publikacji 29-12-2022
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN IEC 62271-209:2019/A1:2022 [IDT], IEC 62271-209:2019/AMD1:2022 [IDT]
ICS 29.130.10