PN-EN IEC 62115:2020-04 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowania

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania bezpieczeństwa użytkowania dla zabawek elektrycznych mających co najmniej jedną funkcję zależną od elektryczności, zabawek elektrycznych stanowiących dowolny wyrób skonstruowany lub przeznaczony, wyłącznie lub nie, do zabawy dla dzieci w wieku poniżej 14 lat.

UWAGA 1 Przykładami zabawek elektrycznych objętych zakresem niniejszej normy są
– zestawy konstrukcyjne;
– zestawy do doświadczeń;
–zabawki elektryczne funkcjonalne (zabawka elektryczna, która działa i jest używana w taki sam sposób jak wyrób, sprzęt lub instalacja do użytku przez dorosłych i która może być modelem w skali takiego wyrobu, sprzętu lub instalacji);
– zabawki elektryczne komputerowe;
– domek dla lalek mający wewnętrzną lampkę.

Dodatkowe wymagania dla zestawów do doświadczeń podano w Załączniku A.

Dodatkowe wymagania dotyczące zabawek elektrycznych zawierających źródła promieniowania świetlnego podano w Załączniku E.

Metody pomiarów dotyczące zabawek elektrycznych generujących pola elektromagnetyczne (EMF) podano w Załączniku I.

Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczeństwa zdalnego sterowania zabawek elektrycznych do jeżdżenia zostały podane w Załączniku J.

Jeżeli opakowanie przeznaczone jest również do zabawy, to uważa się takie opakowanie za część zabawki elektrycznej.

Niniejsza Norma Międzynarodowa obejmuje tylko aspekty bezpieczeństwa zabawek elektrycznych odnoszące się do funkcji elektrycznych.

UWAGA 2 Norma wieloczęściowa ISO 8124 dotyczy innych aspektów bezpieczeństwa zabawek elektrycznych. Inne horyzontalne normy wyrobu mogą mieć zastosowanie do zabawek.

Niniejsza norma obejmuje bezpieczeństwo zabawek elektrycznych zasilanych z dowolnego źródła, takiego jak baterie, transformatory, ogniwa słoneczne i połączenia indukcyjne.

UWAGA 3 Transformatory do zabawek (IEC 61558-2-7 dla zasilaczy lub IEC 61558-2-7 i IEC 61558-2-16 dla zasilaczy impulsowych), ładowarki akumulatorów (IEC 60335-2-29) i ładowarki akumulatorów przeznaczone do użytkowania przez dzieci (IEC 60335-2-29 Załącznik AA) nie są uważane za część zabawki elektrycznej, nawet jeżeli są dostarczane z zabawką elektryczną.

UWAGA 4 Niniejsza norma nie jest przeznaczona do oceny bezpieczeństwa baterii, jednakże dotyczy ona bezpieczeństwa zabawek elektrycznych zawierających baterie.

Niniejsza Norma Międzynarodowa nie dotyczy następujących produktów:
– maszyn do gry, działających na monety lub nie, przeznaczonych do użytku ogólnego (IEC 60335-2-82);
– zabawek pojazdów wyposażonych w silnik spalinowy;
– zabawek silników parowych;
– proc i wyrzutni;
– sprzętu sportowego obejmującego wrotki, łyżworolki i deskorolki, przeznaczonego dla dzieci o masie ciała większej niż 20 kg;
– rowerków z siodełkiem o maksymalnej wysokości większej niż 435 mm, zmierzonej jako pionowa odległość od ziemi do najwyższego punktu powierzchni siodełka, przy jego poziomym ustawieniu w minimalnym położeniu oznaczonym
odpowiednim znakiem;
– skuterów i innych środków transportu przeznaczonych do celów sportowych lub które są przeznaczone do używania w podróży po drogach publicznych lub publicznych ścieżkach;
– pojazdów elektrycznych, które są przeznaczone do używania w podróży po drogach publicznych, publicznych ścieżkach lub chodnikach;
– sprzętu wodnego przeznaczonego do używania na głębokiej wodzie i sprzętu do nauki pływania dzieci takich jak deski do pływania i innych pomocy do pływania;
– puzzli z więcej niż 500 elementami;
– ...

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62115:2020-04 - wersja angielska
Tytuł Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowania
Data publikacji 22-04-2020
Liczba stron 112
Grupa cenowa XA
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN IEC 62115:2020 [IDT], IEC 62115:2017/COR1:2019 [IDT], IEC 62115:2017 [IDT]
Dyrektywa 2009/48/EC
Zastępuje PN-EN 62115:2005/A12:2015-02 - wersja polska, PN-EN 62115:2005/A11:2012 - wersja polska, PN-EN 62115:2005/A2:2011 - wersja angielska, PN-EN 62115:2005 - wersja angielska, PN-EN 62115:2005/A11:2012 - wersja angielska, PN-EN 62115:2005/A12:2015-02 - wersja angielska, PN-EN 62115:2005 - wersja polska
ICS 97.200.50
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 62115:2020-04/A11:2020-07E