PN-EN IEC 62093:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Przekształtniki mocy dla systemów fotowoltaicznych -- Badania kwalifikacyjne projektu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania IEC dotyczące kwalifikacji projektowych urządzeń do konwersji mocy (PCE) odpowiednich do długotrwałej pracy w naziemnych systemach fotowoltaicznych (PV).

Niniejszy dokument obejmuje sprzęt do elektronicznej konwersji energii przeznaczony do użytku w naziemnych zastosowaniach fotowoltaicznych. Termin PCE odnosi się do sprzętu i komponentów do elektronicznego przetwarzania energii elektrycznej na inny rodzaj energii elektrycznej w odniesieniu do napięcia, prądu i częstotliwości. Ten dokument jest odpowiednia dla PCE do stosowania zarówno w klimacie wewnętrznym, jak i zewnętrznym, zgodnie z definicją w IEC 60721-3-3 i IEC 60721-3-4.Sprzęt taki może obejmować między innymi podłączone do sieci i odłączone od sieci PCE DC-to-AC, konwertery DC-DC, konwertery ładowania baterii i kontrolery ładowania baterii.

Niniejszy dokument obejmuje PCE, które są podłączone do paneli fotowoltaicznych, które nominalnie nie przekraczają maksymalnego napięcia obwodu 1 500 V DC. Urządzenie można również podłączać do systemów nieprzekraczających 1 000 V AC w obwodzie głównym, obwodów innych niż główne prądu przemiennego oraz do innych źródeł prądu stałego lub obwodów obciążenia, takich jak akumulatory. Jeżeli w instrukcji użytkowania PCE określono konkretne części pomocnicze, z wyszczególnionymi producentami i modelami, wówczas części te należy zbadać razem z PCE.

Wyjątki:

a) Niniejszy dokument nie uwzględnienia charakterystyk źródeł zasilania innych niż systemy fotowoltaiczne, takich jak turbiny wiatrowe, ogniwa paliwowe, źródła maszyn wirujących itp.
b) Niniejszy dokument nie uwzględnia charakterystyki urządzeń do konwersji energoelektronicznych w pełni zintegrowanych z modułami fotowoltaicznymi. Dla tego typu urządzeń istnieją lub są opracowywane osobne normy. Ma to jednak zastosowanie do urządzeń, w przypadku których producent wyraźnie określa możliwość pełnego odłączenia od modułu PV i późniejszego ponownego podłączenia do niego lub jeśli można uzyskać dostęp do zacisków wejściowych i wyjściowych i dostępna jest karta specyfikacji PCE. Urządzenia spełniające te wymagania mogą być badane jako indywidualne próbki niezależne od modułu PV.
c) Niniejszy dokument nie ma zastosowania do urządzeń do konwersji mocy ze zintegrowanym (wbudowanym) magazynem energii elektrochemicznej (np. Kwasowo-ołowiowy lub litowo-jonowy). Ma jednak zastosowanie do sprzętu, w przypadku którego producent określa i zezwala na całkowite usunięcie elektrochemicznego magazynu energii z PCE, tak aby możliwa była samodzielna ocena PCE bez magazynu.

Celem sekwencji testów zawartych w niniejszym dokumencie jest ustalenie podstawowego poziomu trwałości i wykazanie, na ile jest to możliwe przy rozsądnych ograniczeniach kosztów i czasu, że PCE jest w stanie utrzymać swoją wydajność po dłuższym narażeniu na symulowane warunki środowiskowe opisane w tym dokumencie, które są oparte na zamierzonych warunkach użytkowania określonych przez producenta. Opcjonalne testy zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać wybrane w zależności od planowanej instalacji, rynku lub specjalnych warunków środowiskowych, jakich PCE ma doświadczyć. Kategoryzacja narzuca zróżnicowane sekwencje testów i poziomy natężenia testów, odzwierciedlające różne wymagania komponentów mechanicznych i elektrycznych w różnych środowiskach.

PCE są pogrupowane w kategorie na podstawie rozmiaru i środowiska w którym będą instalowane.

Rzeczywista oczekiwana żywotność tak zakwalifikowanych komponentów zależy od ich konstrukcji, otoczenia oraz warunków, w jakich są eksploatowane. Oszacowanie żywotności i zużycia nie jest objęte tym dokumentem.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62093:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Przekształtniki mocy dla systemów fotowoltaicznych -- Badania kwalifikacyjne projektu
Data publikacji 07-10-2022
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN IEC 62093:2022 [IDT], IEC 62093:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62093:2005 - wersja angielska
ICS 27.160