PN-ETSI EN 300 674-2-1 V3.1.1:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Telematyka transportu i ruchu drogowego (TTT) -- Dedykowana łączność bliskiego zasięgu (DSRC), urządzenia transmisyjne (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracujące w paśmie częstotliwości od 5 795 MHz do 5 815 MHz -- Część 2-1: Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego - Zespoły przydrożne (RSU)

Zakres

Niniejszy dokument określa charakterystyki techniczne i metody pomiarów systemów telematycznych transportu i ruchu drogowego (TTT) przeznaczonych do działania jako zespoły przydrożne (RSU) o następujących właściwościach:
- z radiowym (RF) złączem wyjściowym i określoną anteną lub z anteną zintegrowaną;
- stosowanych wyłącznie do transmisji danych;
- pracujących w paśmie częstotliwości od 5 795 MHz do 5 815 MHz (patrz także tablica 1).
UWAGA: Powiązania pomiędzy niniejszym dokumentem i zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/EU są podane w Załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 300 674-2-1 V3.1.1:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Telematyka transportu i ruchu drogowego (TTT) -- Dedykowana łączność bliskiego zasięgu (DSRC), urządzenia transmisyjne (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracujące w paśmie częstotliwości od 5 795 MHz do 5 815 MHz -- Część 2-1: Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego - Zespoły przydrożne (RSU)
Data publikacji 05-10-2022
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 674-2-1 V3.1.1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 300 674-2-1 V2.1.1:2017-03 - wersja angielska
ICS 35.240.60, 33.100.01