PN-EN IEC 61968-1:2021-02 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 1: Architektura interfejsu i zalecenia ogólne

Zakres

Ta część normy IEC 61968 jest pierwszą z serii, która, jako całość, definiuje interfejsy dla głównych elementów architektury interfejsu do zarządzania dystrybucją.
Niniejsza norma międzynarodowa określa i ustanawia zalecenia dla standardowych interfejsów opartych na modelu odniesienia interfejsu (IRM). Kolejne podrozdziały tej normy są oparte na każdym interfejsie zidentyfikowanym w IRM. Ten zestaw norm ogranicza się do definicji interfejsów. Zapewniają one interoperacyjność między różnymi systemami komputerowymi, platformami i językami. Metody i technologie wykorzystywane do implementacji funkcjonalności zgodnej z tymi interfejsami są zalecane w IEC 61968-100.
Jak określono w IEC 61968, zarządzanie dystrybucją składa się z różnych rozproszonych składników aplikacji dla narzędzia do zarządzania sieciami dystrybucji elektrycznej. Możliwości te obejmują monitorowanie i kontrolę urządzeń do dostarczania mocy, procesów zarządzania w celu zapewnienia niezawodności systemu, zarządzania napięciem, zarządzania popytem, zarządzania przestojem, zarządzania pracą, zarządzania modelem sieciowym, zarządzania obiektami i pomiarami. IRM jest określony w rozdziale 3.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61968-1:2021-02 - wersja angielska
Tytuł Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 1: Architektura interfejsu i zalecenia ogólne
Data publikacji 08-02-2021
Liczba stron 112
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN IEC 61968-1:2020 [IDT], IEC 61968-1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61968-1:2013-06 - wersja angielska
ICS 33.200