PN-EN IEC 61753-061-2:2021-01 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 061-2: Jednomodowe niezależne od polaryzacji izolatory optyczne z wyprowadzeniami w postaci pigtaili dla kategorii C - środowiska kontrolowane

Zakres

Niniejsza część IEC 61753 definiuje minimalne wymagania dotyczące badań i pomiarów oraz ostrości narażeń, które powinien spełnić izolator optyczny zgodny z IEC 61202-1, aby mógł być sklasyfikowany jako zgodny z wymaganiami dotyczącymi izolatorów używanych w środowisku kontrolowanym zgodnym z IEC 61753-1. Wymagania obejmują jednomodowe niezależne od polaryzacji izolatory optyczne z wyprowadzeniami w postaci pigtaili dla kategorii C stosowane w środowiskach kontrolowanych.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61753-061-2:2021-01 - wersja angielska
Tytuł Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 061-2: Jednomodowe niezależne od polaryzacji izolatory optyczne z wyprowadzeniami w postaci pigtaili dla kategorii C - środowiska kontrolowane
Data publikacji 15-01-2021
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza IEC 61753-061-2:2020 [IDT], EN IEC 61753-061-2:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61753-061-2:2013-06 - wersja angielska
ICS 33.180.20