PN-EN 61753-061-2:2013-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61753-061-2:2021-01 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 061-2: Jednomodowe izolatory optyczne z wyprowadzeniami niezakończonymi złączami światłowodowymi dla kategorii C -- Środowisko kontrolowane

Zakres

Niniejsza część IEC 61753 definiuje minimalne wymagania dotyczące badań i pomiarów oraz ostrości narażeń, które powinien spełnić izolator optyczny zgodny z IEC 61202-1, aby mógł być sklasyfikowany jako zgodny z wymaganiami dotyczącymi izolatorów używanych w środowisku kontrolowanym zgodnym z IEC 97 61753-1. Wymagania dotyczą jednomodowych izolatorów optycznych z wyprowadzeniami nie zakończonymi złączami światłowodowymi do stosowania w środowisku kontrolowanym - kategoria C

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61753-061-2:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 061-2: Jednomodowe izolatory optyczne z wyprowadzeniami niezakończonymi złączami światłowodowymi dla kategorii C -- Środowisko kontrolowane
Data publikacji 10-06-2013
Data wycofania 15-01-2021
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 61753-061-2:2012 [IDT], IEC 61753-061-2:2012 [IDT]
ICS 33.180.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61753-061-2:2021-01 - wersja angielska