PN-EN IEC 61300-1:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 1: Postanowienia ogólne i przewodnik

Zakres

Niniejsza część IEC 61300 zawiera ogólne informacje i przewodnik dotyczące podstawowych procedur testowych i pomiarowych zdefiniowanych w normach IEC 61300-2 (wszystkie części) i IEC 61300-3 (wszystkie części) dla urządzeń połączeniowych, komponentów pasywnych, spoin mechanicznych, osłon spoin, systemów zarządzania włóknami i obudów ochronnych.
Niniejszy dokument jest stosowany w połączeniu z odpowiednią specyfikacją, która określa testy, które należy przeprowadzić, wymagany stopień narażenia dla każdego z nich, ich kolejność jeśli jest to istotne oraz dopuszczalne wartości parametrów granicznych. W przypadku konfliktu pomiędzy niniejszym dokumentem, a odpowiednią specyfikacją, pierwszeństwo ma ta ostatnia.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61300-1:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 1: Postanowienia ogólne i przewodnik
Data publikacji 14-12-2022
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 61300-1:2022 [IDT], IEC 61300-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61300-1:2017-03 - wersja angielska
ICS 33.180.20