PN-EN IEC 61158-6-21:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-21: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 21

Zakres

Niniejsza część IEC 61158 jest jedną z serii opracowanych w celu ułatwienia wzajemnego połączenia części składowych systemów automatyzacji. Jest ona związana z innymi normami ze zbioru określonego przez trójwarstwowy model odniesienia fieldbus opisany w IEC 61158-1. Niniejsza Norma Międzynarodowa zawiera materiały specyficzne dla protokołu zastosowań Typ 21. Warstwa zastosowań magistrali lokalnej (FAL) zapewnia programy użytkownika razem ze środkami dostępu do środowiska komunikacyjnego magistrali lokalnej. Pod tym względem FAL może być widziane jako okno między odpowiednimi programami aplikacyjnymi. Niniejszy dokument podaje elementy wspólne do podstawowego krytycznego czasowo i niekrytycznego czasowo przesyłania wiadomości w komunikacji między programami aplikacyjnymi w środowisku automatyzacji i tekstów właściwych do magistrali lokalnej Typu 21. Termin "krytyczne czasowo" został użyty w celu przedstawienia istnienia okienka czasowego, w ciągu którego wymaga się wykonania jednego lub kilku konkretnych działań z pewnym zdefiniowanym poziomem pewności. Nie wykonanie konkretnych działań w ramach okienka czasowego powoduje ryzyko uszkodzenia aplikacji żądających tych działań z towarzyszącym mu ryzykiem dotyczącym wyposażenia, instalacji i prawdopodobnie życia ludzi. W niniejszym dokumencie zdefiniowano w sposób abstrakcyjny zachowanie widziane z zewnątrz zapewniane przez warstwę zastosowań Typ 21, w kategoriach: a) składni abstrakcyjnej definiującej jednostki danych protokołu warstwy zastosowań (APDUs) przenoszone między komunikującymi się elementami aplikacji; b) składnie transferu definiującą reguły kodowania zastosowane do APDUs; c) maszyny stanów kontekstu aplikacji definiującej zachowanie się usług zastosowania widziane między komunikującymi się elementami aplikacji; d) maszyny stanów zależności aplikacji definiującej komunikację widzianą między komunikującymi się elementami aplikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61158-6-21:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-21: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 21
Data publikacji 29-01-2020
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Wprowadza EN IEC 61158-6-21:2019 [IDT], IEC 61158-6-21:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61158-6-21:2012 - wersja angielska
ICS 25.040.40, 35.100.70, 35.110