PN-EN 61158-6-21:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61158-6-21:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-21: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowań -- Typ 21 elementów

Zakres

Niniejsza norma jest jedną z serii opracowanych w celu ułatwienia wzajemnego połączenia części składowych systemów automatyzacji. Jest ona związana z innymi normami ze zbioru określonego przez trójwarstwowy model odniesienia fieldbus opisany w IEC/TR 61158-1. Niniejsza norma zawiera materiały specyficzne dla protokółu zastosowań Typ 21. Warstwa zastosowań magistrali miejscowej (FAL) zapewnia programy użytkownika razem ze środkami dostępu do środowiska komunikacyjnego magistrali miejscowej. Pod tym względem FAL może być widziane jako okno między odpowiednimi programami aplikacyjnymi. Niniejsza norma podaje elementy wspólne do podstawowego krytycznego czasowo i niekrytycznego czasowo przesyłania wiadomości w komunikacji między programami aplikacyjnymi w środowisku automatyzacji i tekstów właściwych do magistrali miejscowej typu 21. Termin "krytyczne czasowo" został użyty w celu przedstawienia istnienia okienka czasowego, w ciągu którego wymaga się wykonania jednego lub kilku konkretnych działań z pewnym zdefiniowanym poziomem pewności. Nie wykonanie konkretnych działań w ramach okienka czasowego powoduje ryzyko uszkodzenia aplikacji żądających tych działań z towarzyszącym mu ryzykiem dotyczącym wyposażenia, instalacji i prawdopodobnie życia ludzi. W niniejszej normie zdefiniowano w sposób abstrakcyjny zachowanie widziane z zewnątrz zapewniane przez warstwę zastosowań Typ 21, w kategoriach: a) składni abstrakcyjnej definiującej jednostki danych protokółu warstwy zastosowań (APDUs) przenoszone między komunikującymi się elementami aplikacji; b) składnie transferu definiującą reguły kodowania zastosowane do APDUs; c) maszyny stanów kontekstu aplikacji definiującej zachowanie się usług zastosowania widziane między komunikującymi się elementami aplikacji; d) maszyny stanów zależności aplikacji definiującej komunikację widzianą między komunikującymi się elementami aplikacji

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 25-07-2022 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 61158-6-21:2012 - wersja angielska
Tytuł Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-21: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowań -- Typ 21 elementów
Data publikacji 04-10-2012
Data wycofania 29-01-2020
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Wprowadza EN 61158-6-21:2012 [IDT], IEC 61158-6-21:2010 [IDT]
ICS 25.040.40, 35.100.70, 35.110
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61158-6-21:2020-01 - wersja angielska