PN-EN IEC 60793-1-34:2021-11 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Światłowody -- Część 1-34: Metody pomiarów i procedury badań -- Pomiar skrętu osiowego

Zakres

Niniejsza część IEC 60793 określa jednolite wymagania dotyczące właściwości mechanicznej włókna światłowodowego jaką jest skręcenie boczne lub krzywizna utajona włókna światłowodowego z usuniętym na określonej długości pokryciem ochronnym. Skręcenie boczne włókna zidentyfikowano jako parametr ważny dla minimalizacji strat w spoinach włókien światłowodowych podczas korzystania ze spawarek z pasywnym systemem centrowania lub spawarek do spawania wstążek światłowodowych z aktywnym systemem centrowania. Istnieją dwie metody pomiaru skręcenia bocznego włókna optycznego bez pokrycia ochronnego:
• metoda A: obserwacja z boku przez mikroskop;
• metoda B: rozpraszanie wiązki laserowej.
Obie metody służą do pomiaru promienia krzywizny włókna bez pokrycia przez określenie zmian odchyleń, które występują, gdy niepodparty koniec włókna obraca się wokół osi włókna. Metoda A wykorzystuje wizualne lub cyfrowe metody wideo do określenia odchylenia końca światłowodu, podczas gdy metoda B wykorzystuje czujnik liniowy do pomiaru maksymalnego ugięcia jednej wiązki laserowej względem laserowej wiązki referencyjnej. Mierząc odchylenie włókna obracającego się wokół własnej osi i wykorzystując dane o geometrii urządzenia pomiarowego, promień krzywizny włókna można obliczyć na podstawie prostych modeli kołowych, używając wzorów podanych w załączniku C. Obie metody mają zastosowanie do włókien światłowodowych typu B, opisanych w normach z IEC 60793 (wszystkie części). Metoda A jest referencyjną metodą badawczą stosowaną do rozstrzygania sporów.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60793-1-34:2021-11 - wersja angielska
Tytuł Światłowody -- Część 1-34: Metody pomiarów i procedury badań -- Pomiar skrętu osiowego
Data publikacji 04-11-2021
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 60793-1-34:2021 [IDT], IEC 60793-1-34:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60793-1-34:2006 - wersja angielska
ICS 33.180.10