PN-EN 60793-1-34:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60793-1-34:2021-11 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Światłowody -- Część 1-34: Metody pomiarów i procedury badań -- Pomiar skrętu osiowego

Zakres

Ujednolicono wymagania dotyczące pomiaru mechanizmu skrętu osiowego lub utajonej krzywizny występującej w gołym włóknie światłowodowym. Rozszerzono opis obliczania pochodnej modelu skrętu osiowego włókna, zarówno z zastosowaniem mikroskopu jak i lasera

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 17-03-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60793-1-34:2006 - wersja angielska
Tytuł Światłowody -- Część 1-34: Metody pomiarów i procedury badań -- Pomiar skrętu osiowego
Data publikacji 26-07-2006
Data wycofania 04-11-2021
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 60793-1-34:2006 [IDT], IEC 60793-1-34:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60793-1-34:2003 - wersja angielska
ICS 33.180.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60793-1-34:2021-11 - wersja angielska