PN-EN IEC 60645-6:2022-05 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Elektroakustyka -- Urządzenia audiometryczne -- Część 6: Przyrządy do pomiaru otoemisji akustycznych

Zakres

Niniejsza część IEC 60645 dotyczy przyrządów przeznaczonych głównie do pomiaru otoemisji akustycznych w zewnętrznym przewodzie słuchowym człowieka, wywołanych przez sondujące bodźce akustyczne. W niniejszym dokumencie zdefiniowano parametry, które powinny być podane przez wytwórcę, wyszczególniono minimum obligatoryjnych funkcji dla dwóch klas przyrządów oraz ustanowiono wymagania dotyczące właściwości mające zastosowanie do obu klas przyrządów. W niniejszym dokumencie opisano metody badań, które stosuje się w celu wykazania zgodności z wymaganiami podanymi w tym dokumencie oraz podano wskazówki dotyczące metod okresowego wzorcowania.

Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie, żeby pomiary przeprowadzone w porównywalnych warunkach badań z użyciem różnych przyrządów zgodnych z tym dokumentem dawały zgodne wyniki. Przyrządy mogą zapewniać funkcję pomiarową, która nie jest konkretnie objęta zakresem niniejszego dokumentu i nadal zachowywać zgodność z odpowiednimi wymaganiami tego dokumentu dotyczącymi funkcji objętych tym zakresem. Celem niniejszego dokumentu nie jest ograniczanie rozwoju lub włączania nowych funkcji, ani zniechęcanie do innowacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60645-6:2022-05 - wersja angielska
Tytuł Elektroakustyka -- Urządzenia audiometryczne -- Część 6: Przyrządy do pomiaru otoemisji akustycznych
Data publikacji 25-05-2022
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN IEC 60645-6:2022 [IDT], IEC 60645-6:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60645-6:2010 - wersja polska
ICS 17.140.50