PN-EN IEC 60601-2-75:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-75: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do terapii fotodynamicznej i diagnozy fotodynamicznej

Zakres

Niniejsza część IEC 60601 ma zastosowanie do BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO oraz FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO URZĄDZEŃ DO TERAPII FOTODYNAMICZNEJ I DIAGNOZY FOTODYNAMICZNEJ.
Jeżeli rozdział lub podrozdział jest w szczególności przeznaczony do zastosowania tylko w URZĄDZENIACH ME lub w SYSTEMACH ME, tytuł i zawartość tego rozdziału lub podrozdziału będą o tym mówiły. W innym przypadku, rozdział lub podrozdział ma zastosowanie zarówno do URZĄDZEŃ ME oraz SYSTEMÓW ME.
ZAGROŻENIA właściwe dla zamierzonej fizjologicznej funkcji URZĄDZEŃ ME albo SYSTEMÓW ME w zakresie tego dokumentu nie są objęte określonymi wymaganiami tego dokumentu.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do URZĄDZEŃ DO TERAPII FOTODYNAMICZNEJ I DIAGNOZY FOTODYNAMICZNEJ stosowanych w celu kompensacji i łagodzenia choroby, zranienia albo kalectwa.
W przypadku połączonego wyposażenia (np. wyposażenie dodatkowe przewidziane do działania albo część aplikacyjna dla obszaru docelowego), takie wyposażenie powinno również spełniać wymagania bezpieczeństwa normy szczegółowej dla dodatkowej funkcji.
Niniejsza norma szczegółowa nie ma zastosowania do:
• wyposażenia do terapii świetlnej przeznaczonego do użycia w fototermicznym usunięciu, koagulacji i hipertermii.
• wyposażenia do terapii laserowej na niskim poziomie nieprzeznaczonego do użycia z SUBSTANCJĄ UCZULAJĄCĄ NA ŚWIATŁO.
• wyposażenia oświetlenia przeznaczonego do użycia w obserwacji, monitorowaniu i diagnozie i nieprzeznaczonego do użycia z SUBSTANCJĄ UCZULAJĄCĄ NA ŚWIATŁO.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60601-2-75:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-75: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do terapii fotodynamicznej i diagnozy fotodynamicznej
Data publikacji 20-03-2020
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN IEC 60601-2-75:2019 [IDT], IEC 60601-2-75:2017 [IDT]
ICS 11.040.01