PN-EN IEC 60335-2-90:2022-02 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-90: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych kuchenek mikrofalowych

Zakres

Niniejsza Część 1 zostaje zastąpiona następująco.
Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy:
• bezpieczeństwa użytkowania kuchenek mikrofalowych z drzwiami wnękowymi przeznaczonych do użytku komercyjnego, których napięcie znamionowe nie jest większe niż 250 V dla urządzeń jednofazowych podłączonych pomiędzy przewód fazowy i przewód neutralny oraz 480 V dla innych urządzeń;
• bezpieczeństwa użytkowania kuchenek mikrofalowych kombinowanych z drzwiami wnękowymi, dla których wymagania są zawarte w Załączniku AA;
• bezpieczeństwa użytkowania kuchenek mikrofalowych bez drzwi wnękowych i wyposażonych w środki transportu, które są przeznaczone wyłącznie do użytku komercyjnego, do podgrzewania żywności i napojów, dla których wymagania zawarte są w Załączniku BB.
Kuchenki mikrofalowe objęte Załącznikiem BB wyposażone w środki transportu do przenoszenia ładunku przez kuchenkę mikrofalową. Uwzględniono wymagania dotyczące kuchenek mikrofalowych tunelowych i kilku typów mikrofalowych automatów do sprzedaży.
Niniejsza norma dotyczy również kuchenek mikrofalowych przeznaczonych do użytku na pokładach statków, do których ma zastosowanie Załącznik EE.
UWAGA 101 W załączniku BB kuchenka mikrofalowa bez drzwiczek i wyposażona w środki transportu jest opisana jako kuchenka mikrofalowa. Wszystkie rozdziały niniejszej normy mają zastosowanie do tych urządzeń, chyba że określono inaczej w Załączniku BB. Niniejsza norma międzynarodowa uwzględnia również przeciętne osoby mające dostęp do obszaru usuwania automatu do sprzedaży.
UWAGA 102 Urządzenie może być wbudowane w automat do sprzedaży, a w takim przypadku może mieć zastosowanie również IEC 60335-2-75.
UWAGA 103 Urządzenia wykorzystujące energię nieelektryczną są objęte zakresem niniejszej normy.
Zasadniczo niniejsza norma nie uwzględnia
– korzystania z urządzeń przez małe dzieci lub przez osoby z niepełnosprawnościami bez nadzoru;
– bawienia się urządzeniem przez małe dzieci.
Niniejsza norma międzynarodowa nie uwzględnia korzystania z kuchenki mikrofalowej bez drzwi wnękowych i wyposażonej w środki transportu przez przeciętne osoby, z wyjątkiem przebywania w pobliżu wejścia i wyjścia.
UWAGA 104 Racjonalne uzasadnienia dla szczególnych warunków ekspozycji na mikrofale i środków związanych z energią mikrofalową ograniczaną przez otwartą strukturę znajdują się w Załączniku BB.
UWAGA 105 Zwraca się uwagę, że
– w przypadku urządzeń przeznaczonych do użytku w pojazdach lub na pokładach statków lub statków powietrznych mogą być konieczne dodatkowe wymagania;
– w przypadku urządzeń przeznaczonych do użytku w krajach tropikalnych mogą być konieczne specjalne wymagania;
– w wielu krajach krajowe organy ds. zdrowia, krajowe organy odpowiedzialne za ochronę pracy i podobne organy określają dodatkowe wymagania;
– w wielu krajach władze krajowe określają dodatkowe wymagania do BB.22.119.1.
UWAGA 106 Niniejsza norma nie ma zastosowania do
– domowych kuchenek mikrofalowych, w tym kuchenek mikrofalowych kombinowanych (IEC 60335-2-25);
– przemysłowych mikrofalowych urządzeń grzejnych (IEC 60519-6);
– urządzeń medycznych (IEC 60601);
– urządzeń przeznaczonych do użytkowania w miejscach, w których panują szczególne warunki, takie jak obecność atmosfery korozyjnej lub wybuchowej (pył, para lub gaz).

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60335-2-90:2022-02 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-90: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych kuchenek mikrofalowych
Data publikacji 18-02-2022
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 267, Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
Wprowadza EN IEC 60335-2-90:2021 [IDT], IEC 60335-2-90:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60335-2-90:2011 - wersja polska
ICS 97.040.20