PN-EN IEC 60335-2-51:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-51: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Zakres

Rozdział 1 Części 1 zastępuje się następującym tekstem.
Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy bezpieczeństwa stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych z napędem elektrycznym do użytku domowego i podobnych zastosowań, przeznaczonych do instalacji centralnego ogrzewania i wody użytkowej, o napięciu znamionowym nie większym niż 250 V dla urządzeń jednofazowych i 480 V dla pozostałych.
UWAGA 101 Część hydrauliczna i elektryczna pompy mogą być w tej samej obudowie tak, że woda przepływa przez silnik i służy jako płyn chłodzący, lub mogą być oddzielone.
Niniejsza norma obejmuje urządzenia nieprzeznaczone do normalnego użytku domowego, które pomimo to mogą być źródłem zagrożenia dla otoczenia, takie jak urządzenia przeznaczone do użytkowania przez niespecjalistów w sklepach, w zakładach rzemieślniczych i w gospodarstwach rolnych.
Na tyle na ile jest to wykonalne niniejsza norma dotyczy powszechnych zagrożeń dotyczących urządzeń z jakimi mogą się spotkać dowolne osoby wewnątrz lub na zewnątrz domu. Jednakże nie są brane pod uwagę
– osoby (łącznie z dziećmi), których
• zdolności fizyczne, sensoryczne lub mentalne lub
• brak doświadczenia i wiedzy
uniemożliwiają użycie urządzenia w sposób bezpieczny bez nadzoru lub instrukcji;
– dzieci bawiące się urządzeniem.
UWAGA 102 Zwraca się uwagę na fakt, że
– dla urządzeń przeznaczonych do stosowania w ciężarówkach, na statkach lub w samolotach mogą być potrzebne dodatkowe wymagania;
– w wielu krajach dodatkowe wymagania są określone przez krajowe instytucje do spraw ochrony zdrowia, ochrony pracy oraz podobne.
UWAGA 103 Niniejsza norma nie ma zastosowania do
– pomp do cieczy innych niż woda;
– pomp innych niż pompy cyrkulacyjne (IEC 60335-2-41);
– pomp cyrkulacyjnych przeznaczonych wyłącznie do celów przemysłowych;
– pomp cyrkulacyjnych przeznaczonych do stosowania w miejscach, gdzie dominują warunki specjalne, takie jak atmosfera korozyjna lub wybuchowa (pył, para lub gaz).

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60335-2-51:2024-04 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-51: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
Data publikacji 18-04-2024
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 47, Pomp i Turbin Wodnych
Wprowadza EN IEC 60335-2-51:2023 [IDT], IEC 60335-2-51:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60335-2-51:2005/A2:2012 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-51:2005 - wersja polska, PN-EN 60335-2-51:2005/A1:2008 - wersja polska
ICS 23.080, 91.140.10