PN-EN IEC 60335-2-43:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 jest zastąpiony poniższym tekstem.

Niniejsza część IEC 60335 dotyczy bezpieczeństwa użytkowania elektrycznych suszarek do ubrań do suszenia tkanin na wieszakach umieszczonych w przepływie ciepłego powietrza, suszarek do ubrań przeznaczonych do suszenia obuwia lub rękawiczek oraz elektrycznych suszarek do ręczników, do użytku domowego i podobnego, o napięciu znamionowym nie przekraczającym 250 V.

UWAGA 101 Wieszaki do ubrań mogą być mocowane lub wolno stojące w kabinie. Przepływ powietrza może być naturalny lub wymuszony.

Sprzęt nie przeznaczony do normalnego użytku domowego, nie mniej jednak mogący stanowić źródło zagrożenia, taki jak sprzęt przeznaczony do użytkowania przez osoby nie przeszkolone w warsztatach rzemieślniczych, niewielkich zakładach produkcyjnych i w gospodarstwach rolnych, należy do zakresu niniejszej normy.

Tak dalece jak to jest możliwe, niniejsza norma dotyczy ogólnych zagrożeń stwarzanych przez sprzęt, z którymi stykają się wszystkie osoby w domu i wokół niego. Jednakże, na ogół, nie wzięto w niej pod uwagę
– osób (włącznie z dziećmi) którym
• fizyczna, sensoryczna lub umysłowa sprawność; lub
• brak wiedzy i doświadczenia
uniemożliwia bezpieczne użytkowanie sprzętu bez nadzoru lub instruktażu;
– dzieci bawiących się sprzętem.

UWAGA 102 Zwraca się uwagę na fakt, że
– dla sprzętu przeznaczonego do użytku w pojeździe lub na pokładzie statku, mogą być konieczne dodatkowe wymagania;
– w wielu krajach dodatkowe wymagania są określane przez krajową służbę zdrowia, krajowe służby odpowiedzialne za ochronę pracy i podobne służby.

UWAGA 103 Niniejsza norma nie ma zastosowania do
– wirówek do bielizny (IEC 60335-2-4);
– suszarek bębnowych (IEC 60335-2-11);
– sprzętu przeznaczonego wyłącznie do celów przemysłowych;
– sprzętu przeznaczonego do użytku w miejscach, gdzie przeważają szczególne warunki, takie jak atmosfery korozyjne lub wybuchowe (pył, para, gaz).

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60335-2-43:2021-03 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników
Data publikacji 22-03-2021
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN IEC 60335-2-43:2020 [IDT], IEC 60335-2-43:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60335-2-43:2005/A1:2006 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-43:2005 - wersja polska, PN-EN 60335-2-43:2005/A2:2009 - wersja angielska
ICS 13.120, 97.060
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 60335-2-43:2021-03/A11:2021-05E