PN-EN IEC 60335-2-11:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek bębnowych

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 jest zastąpiony poniższym tekstem.

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy bezpieczeństwa użytkowania elektrycznych suszarek bębnowych do użytku domowego i podobnego, o napięciu znamionowym nie przekraczającym 250 V dla urządzeń jednofazowych i 480 V dla innych urządzeń.

UWAGA 101 Niniejsza norma ma zastosowanie do funkcji suszenia w pralkach mających cykl suszenia.

Niniejsza norma dotyczy również bezpieczeństwa użytkowania suszarek bębnowych, w których stosowany jest system chłodzenia, zawierający szczelne sprężarki z silnikiem, do suszenia materiałów tekstylnych. Urządzenia te mogą używać palnych czynników chłodzących. Dodatkowe wymagania dla tych urządzeń podano w Załączniku AA.

Urządzenia nie przeznaczone do normalnego użytku domowego, nie mniej jednak mogące stanowić źródło ogólnego zagrożenia, takie jak urządzenia przeznaczone do użytku przez osoby nie przeszkolone w sklepach, w warsztatach i w gospodarstwach rolnych, mieszczą się w zakresie niniejszej normy.

UWAGA 102 Przykładami takich urządzeń są suszarki bębnowe do wspólnego użytku w blokach mieszkalnych lub w pralniach komunalnych.

Na tyle na ile jest to praktycznie uzasadnione, w niniejszej normie zajęto się ogólnymi zagrożeniami stwarzanymi przez pralki, napotykanymi przez wszystkie osoby w domu i otoczeniu.

Jednakże na ogół nie wzięto w niej pod uwagę:
– osób (uwzględniając dzieci) których
•fizyczne, sensoryczne lub umysłowe możliwości; lub
•brak doświadczenia i wiedzy
nie pozwalają na bezpieczne używanie urządzenia bez nadzoru lub instruktażu;
– dzieci bawiących się urządzeniem.

UWAGA 103 Zwraca się uwagę na fakt, że
– dla urządzeń przeznaczonych do użytku w pojazdach lub na pokładach statków lub samolotów, mogą być konieczne dodatkowe wymagania;
–w wielu krajach dodatkowe wymagania mogą być określane przez krajową służbę zdrowia, krajową służbę odpowiedzialną za ochronę pracy, krajowe służby zaopatrzenia w wodę i inne podobne służby.

UWAGA 104 Niniejsza norma nie ma zastosowania do
–urządzeń przeznaczonych wyłącznie do celów przemysłowych;
–urządzeń przeznaczonych do użytku w środowiskach, w których przeważają szczególne warunki, takie jak atmosfery korozyjne lub wybuchowe (pył, para, gaz);
–urządzeń zawierających urządzenia generujące parę, w których para jest wytwarzana pod ciśnieniem przekraczającym 50 kPa.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60335-2-11:2023-01 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek bębnowych
Data publikacji 11-01-2023
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN IEC 60335-2-11:2022 [IDT], IEC 60335-2-11:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60335-2-11:2010/A2:2019-01 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-11:2010/A1:2015-03 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-11:2010/A11:2012 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-11:2010 - wersja angielska
ICS 13.120, 97.060