PN-EN 81-2:2002/A2:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 81-2+A3:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Część 2: Dźwigi hydrauliczne

Zakres

Zmieniono PN- EN 81-2 dostosowując ją do aktualnego stanu techniki i umożliwiając lokalizację zespołów napędowych dźwigów, układów sterowania i kół poza maszynownią i linownią. Dopuszczono instalowanie określonego wyposażenia także w szybie, na przystankach, na kabinie lub w szafach. Zastąpiono dotychczasowy rozdział 6 "Maszynownia i linownia" nowym rozdziałem "Przestrzenie dla zespołów napędowo-sterujących i kół" i wprowadzono nowy załącznik L "Przestrzenie dla zespołów napędowo-sterujących - Dostęp". W rozdziale 3 zamieszczono niezbędne nowe definicje. Określono środki zabezpieczające niezbędne we wszystkich przypadkach, zastępując odpowiednie fragmenty istniejącego tekstu EN 81-2 lub dodając nowe postanowienia i rysunki. Uwzględniono także problemy dotyczące bezpieczeństwa, występujące podczas inspekcji, konserwacji i działań awaryjnych. W tym celu odpowiednio skorygowano i uzupełniono tekst rozdziałów 3, 5, 12, 13, 14, 15 i 16 oraz załączników A, C, D, E i ZA

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 81-2:2002/A2:2006 - wersja polska
Tytuł Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Część 2: Dźwigi hydrauliczne
Data publikacji 23-01-2006
Data wycofania 31-03-2011
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-2:1998/A2:2004 [IDT]
ICS 91.140.90
Zastąpiona przez PN-EN 81-2+A3:2010 - wersja angielska, PN-EN 81-2+A3:2010 - wersja niemiecka