PN-EN IEC 60034-18-32:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-32: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych (Typ II) -- Procedury kwalifikacyjne oceny trwałości elektrycznej układów izolacyjnych z zezwojów ukształtowanych

Zakres

W niniejszej części IEC 60034-18 opisano procedury kwalifikacyjne dotyczące oceny trwałości elektrycznej układów izolacyjnych stosowanych w maszynach elektrycznych wirujących z zezwojami ukształtowanymi, zasilanymi napięciem sinusoidalnym o częstotliwości sieciowej. Procedury badawcze izolacji głównej mają charakter porównawczy polegający na tym, że charakterystykę funkcjonalną przewidywanego układu izolacyjnego porównuje się z charakterystyką funkcjonalną układu izolacyjnego odniesienia, sprawdzonego w praktyce eksploatacyjnej. Jeśli układ odniesienia nie jest dostępny, można postępować zgodnie ze schematem zawartym w Załączniku A. Procedury kwalifikacyjne układu izolacyjnego z zezwojami ukształtowanymi przy pracy z przekształtnikiem można znaleźć w IEC 60034-18-42 lub IEC 60034-18-41. Nowa, informacyjna procedura badawcza systemu kontroli naprężeń została wprowadzona i zdefiniowana w załączniku B.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60034-18-32:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-32: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych (Typ II) -- Procedury kwalifikacyjne oceny trwałości elektrycznej układów izolacyjnych z zezwojów ukształtowanych
Data publikacji 20-10-2022
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN IEC 60034-18-32:2022 [IDT], IEC 60034-18-32:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60034-18-32:2011 - wersja angielska
ICS 29.080.30, 29.160.01