PN-EN ISO 10270:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Korozja metali i stopów -- Badanie korozji stopów cyrkonu w środowisku wodnym do stosowania w reaktorach jądrowych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono:
a) sposób wyznaczania przyrostu masy;
b) sposób kontroli powierzchni wyrobów wykonanych z cyrkonu i jego stopów podczas badań korozyjnych w wodzie w temperaturze 360 °C lub w parze w temperaturze 400 °C lub wyższej;
c) przeprowadzenie badań w parze pod ciśnieniem 10,3 MPa.
Niniejszy dokument stosuje się do wyrobów po obróbce plastycznej, odlewów, wyrobów produkowanych metodami metalurgii proszków oraz do metali spawanych.
Metoda ta była szeroko stosowana przy opracowywaniu nowych stopów, przy obróbce cieplnej oraz do oceny technik spawania. Ma ona zastosowanie szersze nie tylko jako metoda kontroli eksploatacyjnej, ale również jako metoda kontroli jakości wyrobów.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10270:2022-07 - wersja angielska
Tytuł Korozja metali i stopów -- Badanie korozji stopów cyrkonu w środowisku wodnym do stosowania w reaktorach jądrowych
Data publikacji 25-07-2022
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 10270:2022 [IDT], ISO 10270:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10270:2008 - wersja angielska
ICS 27.120.10, 77.060