PN-EN IEC 55025:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Pojazdy samochodowe, łodzie i urządzenia napędzane silnikami spalania wewnętrznego -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru w odniesieniu do ochrony urządzeń pokładowych

Zakres

Niniejszy dokument zawiera poziomy dopuszczalne i procedury pomiaru zaburzeń radioelektrycznych w zakresie częstotliwości od 150 kHz do 5 925 MHz. Niniejszy dokument dotyczy pojazdów, łodzi, silników spalania wewnętrznego, przyczep, urządzeń oraz wszelkich podzespołów elektronicznych/elektrycznych przeznaczonych do stosowania w pojazdach, łodziach, przyczepach i urządzeniach. W Publikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) podano szczegóły dotyczące przeznaczeń zakresów częstotliwości. Poziomy dopuszczalne są przeznaczone do zapewnienia ochrony radioodbiorników pokładowych zainstalowanych (zgodnie z wytycznymi producenta) w pojeździe przed zaburzeniami wytwarzanymi przez podzespoły/moduły w tym samym pojeździe.
Chronionymi odbiornikami są, na przykład: odbiorniki radiowe i telewizyjne, ruchome środki łączności radiowej, radiotelefony, radiostacje amatorskie i radia obywatelskie, systemy nawigacji satelitarnej (GPS itp.), połączenia: Wi-Fi, V2X i bluetooth.
Niniejszy dokument nie dotyczy ochrony elektronicznych systemów sterujących przed emisjami o częstotliwościach radiowych (RF), stanami przejściowymi czy zmianami napięcia typu impulsowego. Problemy te są objęte publikacjami ISO.
Poziomy dopuszczalne przedstawione w niniejszym dokumencie są poziomami zalecanymi i mogą być modyfikowane zgodnie z ustaleniami między klientem (np. producentem pojazdu) i dostawcą (np. producentem podzespołu). Niniejszy dokument jest także przeznaczony do stosowania przez producentów i dostawców podzespołów i urządzeń przewidzianych do dodania i dołączenia do wiązek przewodów pojazdu lub do złączy instalacji elektrycznej po dostarczeniu pojazdu na rynek.
Niniejszy dokument określa metody badań do wykorzystania przez producentów pojazdów i dostawców, aby pomóc w projektowaniu pojazdów i podzespołów oraz zapewnić kontrolowane poziomy emisji częstotliwości radiowych urządzeń pokładowych.
Wymagania dotyczące emisji zawarte w niniejszym dokumencie nie mają zastosowania do zamierzonych transmisji z nadajnika radiowego, zgodnie z definicją ITU, w tym ich emisji niepożądanych.
UWAGA 1 To wyłączenie jest ograniczone do tych zamierzonych emisji z nadajnika, które opuszczają EUT jako emisje promieniowane i są sprzężone z linią przewodową w zestawie pomiarowym. Dla przewodzonych transmisji na częstotliwościach celowo wytwarzanych przez część radiową EUT, to wyłączenie nie ma zastosowania.
UWAGA 2 Zwykle klienci i dostawcy stosują normy dotyczące regulacji radiowych, aby zarządzać skutkami emisji niepożądanych z nadajnika radiowego, chyba że poziomy dopuszczalne emisji niepożądanych są uzgodnione w planie badań.

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 55025:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Pojazdy samochodowe, łodzie i urządzenia napędzane silnikami spalania wewnętrznego -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru w odniesieniu do ochrony urządzeń pokładowych
Data publikacji 20-09-2022
Liczba stron 192
Grupa cenowa XD
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN IEC 55025:2022 [IDT], CISPR 25:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 55025:2017-04 - wersja angielska, PN-EN 55025:2017-04/AC:2018-01 - wersja angielska
ICS 33.100.10, 33.100.20