PN-EN 993-12:2000 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Materiały ogniotrwałe -- Metody badań zwartych formowanych i nieformowanych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie równoważnego stożka pirometrycznego (ogniotrwałość zwykła)

Zakres

Określono metodę oznaczania równoważnego stożka pirometrycznego (ogniotrwałości) dla formowanych i nie formowanych materiałów ogniotrwałych. Jej użyteczny zakres stosowania zależy od dostępności odpowiednich wzorcowych stożków pirometrycznych. W zakresie temperatury od 1500 do 1800 stopni C odpowiednie są wzorcowe stożki pirometryczne określone normą PrPN-EN 993-13. Wzorcowe stożki pirometryczne wytwarza się przede wszystkim do oceny wpływu temperatury na wyroby kwarcowo-szamotowe, o niskiej zawartości tlenku glinu i wyroby szamotowe, wyniki dla innych materiałów mogą być mniej dokładne

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 993-12:2000 - wersja polska
Tytuł Materiały ogniotrwałe -- Metody badań zwartych formowanych i nieformowanych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie równoważnego stożka pirometrycznego (ogniotrwałość zwykła)
Data publikacji 08-05-2000
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Wprowadza EN 993-12:1997 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 528:1994 - wersja polska
ICS 81.080