PN-EN 993-10:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 10: Oznaczanie trwałej zmiany wymiarów wskutek ogrzewania

Zakres

Niniejszy dokument opisuje trzy metody oznaczania trwałej zmiany wymiarów w czasie ogrzewania zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych. UWAGA Niniejszą metodę można zastosować do materiałów wrażliwych na utlenianie. Jednak na niektóre z tych materiałów można wpłynąć w trakcie badania w taki sposób, że niemożliwy jest pomiar zmian wymiarów z wymaganą dokładnością

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 993-10:2021-03 - wersja angielska
Tytuł Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 10: Oznaczanie trwałej zmiany wymiarów wskutek ogrzewania
Data publikacji 29-03-2021
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Wprowadza EN 993-10:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 993-10:2000 - wersja polska
ICS 81.080