PN-EN 927-2:2014-09 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne

Zakres

W niniejszej części EN 927 ustalono wymagania eksploatacyjne dla systemów powłokowych na drewno stosowane na zewnątrz. Wymagania eksploatacyjne ustalono według trzech kategorii przeznaczenia (zdefiniowanych w EN 927-1) na podstawie dwóch obowiązujących badań, mianowicie badań w naturalnych warunkach atmosferycznych przeprowadzonych zgodnie z EN 927-3 i badań przepuszczalności wody zgodnie z EN 927-5. Dodatkowo podano badania (nieobowiązujące), które mogą być wykorzystane przez dostawców, lub do specyfikacji, celem otrzymania, w znormalizowanej postaci, dodatkowych informacji na temat aspektów eksploatacji w specyficznych sytuacjach. Większość metod badań pochodzi z EN 927 (wszystkie części), ale jeśli to stosowne stosuje się dodatkowe badania z innych źródeł krajowych i międzynarodowych.Określono wymagania dotyczące potwierdzenia zgodności z EN 927-2 co daje możliwość zastosowania jej w różnych sytuacjach, i może, jeśli to wymagane, stanowić podstawę certyfikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 927-2:2014-09 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne
Data publikacji 26-09-2014
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN 927-2:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 927-2:2007 - wersja polska
ICS 87.040