PN-EN 12720+A1:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Meble -- Ocena odporności powierzchni na zimne płyny

Zakres

Określono metodę oceny odporności na działanie zimnych płynów, wszystkich twardych powierzchni mebli, niezależnie od użytych materiałów. Niniejsza norma nie ma zastosowania do powierzchni skórzanych i tkaninowych.Badanie może być wykonane na części gotowego wyrobu, ale może być również przeprowadzone na płytach testowych wykonanych z tego samego materiału, wykończonych w sposób identyczny jak produkt końcowy i o wielkości spełniającej wymagania badania.Badanie powinno być przeprowadzone na nieużywanych powierzchniach.Rodzaj i liczba cieczy testowych (Załącznik A) oraz czas trwania badania (Tablica 1) powinny zostać określone w specyfikacjach wymagań lub powinny zostać uzgodnione pomiędzy nabywcą a dostawcą albo zainteresowanymi stronami.Załącznik A (normatywny) obejmuje wykaz odpowiednich cieczy testowych. Inne ciecze mogą być używane jeżeli jest taka potrzeba.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12720+A1:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Meble -- Ocena odporności powierzchni na zimne płyny
Data publikacji 18-02-2014
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 12720:2009+A1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12720:2009 - wersja niemiecka, PN-EN 12720:2009 - wersja angielska
ICS 97.140