PN-EN 9110:2018-08 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dotyczące lotniczych organizacji obsługowych

Zakres

Niniejszy dokument zawiera wymagania systemu zarządzania jakością EN ISO 9001:2015 oraz określa dodatkowe branżowe wymagania, definicje i uwagi dotyczące obsługi lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz ciągłej zdatności do lotu. Podkreśla się, że wymagania określone w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie (nie alternatywę) wymagań klienta oraz mających zastosowanie wymagań ustawowych i regulacyjnych. W przypadku sprzeczności między wymaganiami niniejszego dokumentu a wymaganiami klienta lub mającymi zastosowanie wymaganiami ustawowymi lub regulacyjnymi pierwszeństwo mają te ostatnie.
W niniejszej Normie Międzynarodowej wyspecyfikowano wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, gdy organizacja:
a) pragnie wykazać zdolność do stałego dostarczania wyrobów i usług spełniających wymagania klienta i mających zastosowanie wymagań ustawowych i regulacyjnych, i
b) dąży do zwiększenia zadowolenia klienta przez skuteczne zastosowanie systemu, łącznie z procesami doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z wymaganiami klienta i mającymi zastosowanie wymaganiami ustawowymi i regulacyjnymi.
Wszystkie wymagania podane w niniejszej Normie Międzynarodowej są ogólne i przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje, bez względu na ich rodzaj, wielkość lub dostarczane wyroby i usługi.
UWAGA 1 W niniejszej Normie Międzynarodowej termin „wyrób” lub „usługa” stosuje się tylko do wyrobów i usług przeznaczonych dla klienta lub wymaganych przez niego.
UWAGA 2 Wymagania ustawowe i regulacyjne mogą być określone jako wymagania prawne.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 9110:2018-08 - wersja polska
Tytuł Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dotyczące lotniczych organizacji obsługowych
Data publikacji 17-12-2021
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9110:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 9110:2015-04 - wersja angielska
ICS 03.120.10, 49.020, 03.100.70