PN-EN 868-9:2019-01 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 9: Niepowlekane włókniny z poliolefin -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody badań i wartości dla niepowlekanych włóknin z poliolefin stosowanych do systemów bariery sterylnej i/lub systemów opakowaniowych, które są przeznaczone do utrzymania sterylności finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych do chwili użycia. Poza wymaganiami ogólnymi określonymi w EN ISO 11607-1 i EN ISO 11607-2, w niniejszej części EN 868 określono materiały, metody badań i wartości, które są specyficzne dla produktów uwzględnionych w niniejszym dokumencie. Materiały określone w niniejszej części EN 868 są przeznaczone do jednorazowego użytku.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 868-9:2019-01 - wersja polska
Tytuł Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 9: Niepowlekane włókniny z poliolefin -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 14-09-2020
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN 868-9:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 868-9:2009 - wersja angielska
ICS 11.080.30