PN-EN 74-2:2022-08 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 2: Złącza specjalne -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie określono:
- materiały;
- wymagania projektowe;
- wartości wytrzymałości i sztywności jakie łączniki powinny osiągnąć w trakcie badań;
- procedury badawcze i oceny;
dla następujących złączy specjalnych:
- półzłączy śrubowych lub klinowych, złączy wzdłużnych ze sworzniami, złączy krzyżowych redukcyjnych i złączy obrotowych redukcyjnych.
Zawarto zalecenia dotyczące przeprowadzania kontroli produkcji.
Złącza te są przeznaczone głównie do prac tymczasowych. Każde złącze może być mocowane z co najmniej jednej strony do rury stalowej lub aluminiowej o średnicy 48,3 mm. Niniejszy dokument określa wymagania dotyczące średnicy i grubości ścianek rur z drugiej strony dla złączy redukcyjnych.
Inne specjalne półzłącza, takie jak półzłącza nitowane, używane głównie dla prefabrykowanych elementów rusztowań, nie są objęte zakresem niniejszego dokumentu.
UWAGA Informacje dotyczące projektowania z użyciem złączy specjalnych podano w Załączniku B.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 74-2:2022-08 - wersja angielska
Tytuł Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 2: Złącza specjalne -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 18-08-2022
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 74-2:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 74-2:2009 - wersja angielska
ICS 91.220