PN-EN 736-2:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 736-2:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Definicje elementów armatury

Zakres

Ustalono terminy i ich definicje, dotyczące elementów armatury, wspólnych dla więcej niż jednego typu armatury. Podano 96 terminów dotyczących: obudowy (51), elementów wewnętrznych (25), dławnicy (12), urządzenia napędowego (7), armatury bez napędu (1). Zamieszczono terminy w języku angielskim, francuskim i niemieckim

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 736-2:2001 - wersja polska
Tytuł Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Definicje elementów armatury
Data publikacji 07-03-2001
Data wycofania 14-06-2016
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 736-2:1997 [IDT]
Zastępuje PN-M-01600:1982 - wersja polska
ICS 01.040.23, 23.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 736-2:2016-06 - wersja angielska