PN-EN 729-1:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3834-1:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Spawalnictwo -- Spawanie metali -- Wytyczne doboru wymagań dotyczących jakości i stosowania

Zakres

Określono wymagania dotyczące jakości dla wytwórców stosujących spawanie jako główny sposób wytwarzania. Podano wytyczne wykonywania różnego typu konstrukcji spawanych, z uwzględnieniem tylko tych aspektów jakości końcowej konstrukcji, które wiążą się ze spawaniem i procesami pokrewnymi

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 729-1:1997 - wersja polska
Tytuł Spawalnictwo -- Spawanie metali -- Wytyczne doboru wymagań dotyczących jakości i stosowania
Data publikacji 28-10-1997
Data wycofania 15-05-2006
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN 729-1:1994 [IDT]
ICS 25.160.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3834-1:2006 - wersja angielska, PN-EN ISO 3834-1:2006 - wersja niemiecka