PN-EN 62776:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Dwutrzonkowe lampy LED przeznaczone do zastępowania świetlówek -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania bezpieczeństwa i zamienialności oraz działania wymiennego wraz z metodami badania i warunkami wymaganymi do ich spełniania dla dwutrzonkowych lamp LED z trzonkami G5 i G13, przeznaczonych do zastępowania świetlówek z takimi samymi trzonkami mających:
- moc znamionową do 125 W,
- napięcie znamionowe do 250 V.
Takie lampy LED przeznaczone są do zamiany bez potrzeby jakiejkolwiek modyfikacji oprawy oświetleniowej.
Istniejące oprawy oświetleniowe, w których są umieszczane dwutrzonkowe lampy LED, mogą pracować ze sterownikiem elektromagnetycznym lub elektronicznym.
Wymagania podane w niniejszej normie dotyczą tylko badania typu.
Zalecenia dotyczące pełnego badania wyrobu lub badania okresowego podano w Załączniku A.
UWAGA 1 Gdziekolwiek w niniejszej normie użyto terminu „lampa(y)”, należy to rozumieć jako dwutrzonkowa(e) lampa(y) LED”, z wyjątkiem, gdzie jest to jasno przypisane do innych typów lamp.
Niniejsza norma nie dotyczy dwutrzonkowych konwersyjnych lamp LED, gdzie wymagana jest modyfikacja oprawy oświetleniowej. Wymagania zamieszczone w niniejszej normie odnoszą się do zastosowań związanych z oświetleniem ogólnym (z wyłączeniem na przykład atmosfer wybuchowych). Dla lamp do innych zastosowań mogą być stosowane wymagania dodatkowe.
UWAGA 2 Niniejsza norma obejmuje bezpieczeństwo fotobiologiczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62776:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Dwutrzonkowe lampy LED przeznaczone do zastępowania świetlówek -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 29-07-2015
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 62776:2015 [IDT], IEC 62776:2014 [IDT], IEC 62776:2014/COR1:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.140.99