PN-EN 62683:2013-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62683:2016-01 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Dane dotyczące wyrobu i właściwości w zakresie wymiany informacji

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa stosowana jest w celu wymiany danych opisujących aparaturę rozdzielczą i sterowniczą niskiego napięcia w formie elektronicznej. Norma określa jasne i jednoznaczne definicje ograniczonej liczby właściwości oraz klas, które są używane głównie do prezentacji, wyboru i identyfikacji produktów, zwłaszcza w katalogach elektronicznych. Każda właściwość ma jednoznacznie zdefiniowane znaczenie oraz nazwę, a w stosownych przypadkach zdefiniowaną listę wartości, zdefiniowany format oraz zdefiniowaną jednostkę. Zamiarem jest stworzenie słownika referencyjnego, który pozwoli na ogólny opis klas aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskiego napięcia na podstawie zdefiniowanych właściwości. Intencją jest, aby nie zasłaniać specyfiki producenta

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62683:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Dane dotyczące wyrobu i właściwości w zakresie wymiany informacji
Data publikacji 26-07-2013
Data wycofania 14-01-2016
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 62683:2013 [IDT], IEC 62683:2013 [IDT]
ICS 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN 62683:2016-01 - wersja angielska