PN-EN 62619:2017-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62619:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Ogniwa i baterie zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów litowych i baterii mających zastosowanie w przemyśle

Zakres

Niniejsza norma określa wymagania i testy dla bezpiecznej eksploatacji akumulatorów litowych i baterii używanych w zastosowaniach przemysłowych, w tym zastosowania stacjonarne. W przypadku istnienia norm IEC określających warunki badań i wymagania dla akumulatorów używanych w zastosowaniach specjalnych i będących w sprzeczności z tym standardem, pierwszeństwo zastosowania mają normy IEC. (Na przykład IEC 62660 seria pojazdów drogowych).
Oto kilka przykładów aplikacji, które wykorzystują akumulatory i baterie w zakresie tej normy.
• aplikacje stacjonarne: telekomunikacja, zasilacze awaryjne (UPS), magazyny energii elektrycznej, rozdzielnie przemysłowe, zasilanie awaryjne i zastosowania podobne.
• aplikacje mobilne: wózki widłowe, wózki golfowe, AGV (samobieżne pojazdy przemysłowe)
• aplikacje kolejowe i morskie, z wyłączeniem pojazdów drogowych. Ponieważ norma ta obejmuje baterie do różnych zastosowań przemysłowych, zawiera te wymogi, które są dla nich wspólne i niezbędnie minimalne dla różnych zastosowań. Bezpieczeństwo elektryczne jest włączone do tej normy tylko jako część analizy ryzyka w klauzuli 8. W odniesieniu do szczegółów zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego, zastosowane wymagania bezpieczeństwa aplikacji finalnej muszą być brane pod uwagę. Niniejszy standard stosuje się do ogniw i akumulatorów. Jeśli bateria jest podzielona na mniejsze moduły, mogą być one testowane jako reprezentujące całą baterię. Producent powinien jasno zadeklarować specyfikację urządzenia testowego. Producent może dodać funkcje, które są obecne w końcowej baterii do urządzenia testowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 28-06-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 62619:2017-08 - wersja angielska
Tytuł Ogniwa i baterie zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów litowych i baterii mających zastosowanie w przemyśle
Data publikacji 29-08-2017
Data wycofania 16-02-2023
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN 62619:2017 [IDT], IEC 62619:2017 [IDT]
ICS 29.220.30
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62619:2023-02 - wersja angielska