PN-EN 62612:2014-01 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie zasilające > 50 V -- Wymagania funkcjonalne

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej ustalono wymagania funkcjonalne łącznie z metodami badań i warunkami ich przeprowadzania, wymaganymi do wykazania zgodności lamp LED z integralnymi urządzeniami do stabilnej pracy, przeznaczonych do oświetlenia domowego i podobnych ogólnych celów oświetleniowych, mających:
• moc znamionową do 60 W;
• napięcie znamionowe powyżej 50 V a.c. do 250 V a.c.:
• trzonek lampowy, taki jak podano w IEC 62560.
Niniejsze wymagania funkcjonalne są dodatkowe do wymagań bezpieczeństwa wg IEC 62560.
W przypadku stosowania niniejszej normy do zamienników lamp jedyną cechą, którą w niej ustalono, są dane o maksymalnych obrysach lamp.
Wymagania niniejszej normy odnoszą się do badań typu. Niniejsza norma dotyczy lamp LED, wytwarzających celowo światło białe, na bazie LED nieorganicznych.
Zalecenia dotyczące badań całej produkcji lub badań partii są w opracowaniu.
Trwałość lamp LED jest w większości przypadków znacznie dłuższa niż praktyczne czasy badań. W związku z tym nie można w sposób dostatecznie pewny zweryfikować trwałości podawanych w deklaracjach producenta, ponieważ nie znormalizowano metody przenoszenia danych z badań dalej na inne czasy. Z tego powodu przyjęcie lub odrzucenie deklarowanej przez producenta trwałości, przekraczającej czas pracy określony w 7.1, nie mieści się w zakresie niniejszej normy.
Zamiast walidacji trwałości w niniejszej normie postanowiono przyjąć kody utrzymania strumienia w zdefiniowanym skończonym czasie badania. Dlatego numer kodu nie daje podstaw do wnioskowania o osiąganej trwałości. Kategorie reprezentowane przez ten kod są kategoriami charakteryzującymi obniżanie się strumienia, pokazującymi zachowanie się lamp zgodnie z informacjami podawanymi przez producenta, dostarczanymi przed rozpoczęciem badania.
W celu walidacji deklarowanej trwałości istnieje kilka metod ekstrapolacji danych uzyskanych z badań. Ogólna metoda przenoszenia danych pomiarowych poza graniczny czas badania jest w opracowaniu.
Kryterium wyniku pozytywnego/wyniku negatywnego dla badania trwałości, określone w niniejszej normie, różni się od miar dotyczących trwałości deklarowanych przez producentów. Wyjaśnienie zalecanych miar trwałości, patrz Załącznik E.
UWAGA Gdy lampy pracują w oprawie oświetleniowej, deklarowane dane funkcjonalne mogą różnić się od wartości określonych za pomocą niniejszej normy, np. ze względu na wpływ komponentów oprawy na właściwości funkcjonalne lamp.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62612:2014-01/AC:2018-02P
View FilePN-EN 62612:2014-01/AC:2016-12P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62612:2014-01 - wersja polska
Tytuł Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie zasilające > 50 V -- Wymagania funkcjonalne
Data publikacji 05-10-2015
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 62612:2013 [IDT], IEC 62612:2013 [IDT]
ICS 29.140.01
Elementy dodatkowe PN-EN 62612:2014-01/AC:2016-12P, PN-EN 62612:2014-01/AC:2018-02P